Zlotnan

Zlotnan is hungry! Feed him by dragging and releasing his tongue to catch falling coins. Don't touch the falling snowflakes! The more coins you catch, the faster the coins and snowflakes will start to fall. Catch more than one coin at a time for bonus points.


Üyelik hakkınızı etkinleştirin

Üyelik size tüm premium oyunlara, ödüllere ve ödüllere Anında Erişim sağlar.

Üyelik al

7 Gün Ücretsiz Erişim!
Zaten hesabınız var mı? Buraya Tıkla Zaten hesabınız var mı? Buraya Tıkla