امبي ثري باسم دمك ودم اس

اس ام اس بى وفايى

اس ام اس بامزه اتل متل توتوله. اس ام اس خوشگل ميدي +++++ اتل متل توتوله حال عزيزم چجوره اين رو بخون يادم کن لبخند بزن شادم کن +++++ اتل متل صفاتو دلم کرده هواتو الهی زود ببینم صورت مثل ماهتو +++++ اتل متل لالايي گلم چه بي وفايي ....

اس ام اس بي تربيتي 91

اس ام اس های عاشقانه زمستان 92. جمله مسیج و اس ام اس عاشقانه زیبا 1392 . از حساب و کتاب بازار عشق هیچگاه سر در نیاوردم، و هنوز نمیدانم چگونه مى شود هربار که تو بى دلیل ترکم میکنى من بدهکارت مى شوم .....

اس ام اس بي تربيتي 91

اس ام اس های عاشقانه زمستان 92. جمله مسیج و اس ام اس عاشقانه زیبا 1392 . از حساب و کتاب بازار عشق هیچگاه سر در نیاوردم، و هنوز نمیدانم چگونه مى شود هربار که تو بى دلیل ترکم میکنى من بدهکارت مى شوم .....

اس ام اس بى وفايى

اس ام اس بامزه اتل متل توتوله. اس ام اس خوشگل ميدي +++++ اتل متل توتوله حال عزيزم چجوره اين رو بخون يادم کن لبخند بزن شادم کن +++++ اتل متل صفاتو دلم کرده هواتو الهی زود ببینم صورت مثل ماهتو +++++ اتل متل لالايي گلم چه بي وفايي ....

اس ام اس بي تربيتي 91

اس ام اس های عاشقانه زمستان 92. جمله مسیج و اس ام اس عاشقانه زیبا 1392 . از حساب و کتاب بازار عشق هیچگاه سر در نیاوردم، و هنوز نمیدانم چگونه مى شود هربار که تو بى دلیل ترکم میکنى من بدهکارت مى شوم .....

اس ام اس بى وفايى

اس ام اس بامزه اتل متل توتوله. اس ام اس خوشگل ميدي +++++ اتل متل توتوله حال عزيزم چجوره اين رو بخون يادم کن لبخند بزن شادم کن +++++ اتل متل صفاتو دلم کرده هواتو الهی زود ببینم صورت مثل ماهتو +++++ اتل متل لالايي گلم چه بي وفايي ....